הוצאה לפועל | כינוס נכסים בהוצאה לפועל | הוצאה לפועל - טפסים | מידע שימושי | אודות האתר | צור קשר | רפורמה בהוצאה לפועל


מה אתה מחפש?

 

 

כינוס נכסים בהוצאה לפועל

 

דף הבית > כינוס נכסים בהוצאה לפועל > תחרות בין זכויות

תחרות בין זכויות

תחרות בין בנק בעל משכון מאוחר לבין עיקול מוקדם, בסיטואציה של מימוש דירה ממושכנת בתקופת חדלות פירעון של החייב הממשכן

תחרות בין בנק בעל משכון מאוחר לבין עיקול מוקדם, בסיטואציה של מימוש דירה ממושכנת בתקופת חדלות פירעון של החייב הממשכן. נפסק (באופן תקדימי/יצירתי), כי במצב של חדלות פירעון משתנים כללי המשחק וההלכה לפיה עיקול מוקדם גובר על שעבוד מאוחר לא חלה. נפסק לטובת הבנק (החלטה מחוזי ת"א 24.12.06 בש"א 17666/06, פש"ר 419/06). 4

תחרות בין רוכש נכס מקרקעין לבין זכויותיהם של נושיו של מוכר הנכס

תחרות בין רוכש נכס, שלא רשם זכויותיו בפנקסי המקרקעין ושמוגדר ע"פ ההלכה כבעל זכות מעין-קניינית (בעל זכות שביושר "תוצרת ישראל"), לבין נושה של מוכר הנכס, שרשם (הנושה) עיקולים בפנקסי המקרקעין. נפסק כי זכותו של הרוכש גוברת. הותרה בצריך עיון/בספק השאלה, האם זכותו העדיפה של הרוכש כאן כפופה לעקרון תום הלב (כפי הדבר בתחרות שבין עסקאות נוגדות) ולהתרשלותו האפשרית בכך שלא רשם הרת אזהרה לטובתו (פס"ד עליון 5.12.05 ע"א 468/03). 10

עסקאות נוגדות: תחרות בין קונה ראשון בזמן של נכס מקרקעין לבין קונה שני בזמן

בנסיבות מסוימות תיסוג זכותו של הקונה הראשון מפני זכותו של קונה שני, אם יש בהתרשלותו של הקונה הראשון ברישום זכויותיו משום חוסר תום לב (פס"ד עליון 5.12.05 ע"א 468/03). 10

זכויות וחובות של בן זוג שצמחו מכוח הלכת השיתוף בין בני זוג מול זכויות וחובות של צדדים שלישיים

פס"ד מקיף, הסוקר את כל הדין והפסיקה בכל הסוגיות המתעוררות בהקשר של הלכת השיתוף בין בני זוג, לרבות: העובדה שהלכת השיתוף חלה הן על זכויות והן על חובות, היקף השיתוף בזכויות ובחובות, המועדים השונים בהם מתגבשות הזכויות והחובות (אבחנה בין נכסים "משפחתיים" לבין שאר הנכסים) וכן ההסדרים החוקיים שעל פיהם נקבעות הזכויות והחובות. יישום כל הנ"ל במקרה שנדון בפסה"ד הביא לקבלת הערעור, תוך קביעה שהמערערת הפכה כבר לבעלת מחצית הזכויות בדירת המגורים (נכס משפחתי) אך אין עליה חובה לשאת במחצית חובות הבעל, משום שמדובר בחובות עסקיים שהשיתוף בהם ייווצר רק ב"מועד הקריטי" של חיי השיתוף (פס"ד עליון 13.12.06 רע"א 8791/00). 21

זכויות וחובות של בת זוג של חייב (ע"פ חוק יחסי ממון, להבדיל מהלכת השיתוף) מול נושי הבעל

פסה"ד קובע כי על זוגות שנישאו לאחר שנת 1974 (מועד כניסה לתוקף של חוק יחסי ממון) חל חוק יחסי ממון, ולא הלכת השיתוף, ולכן כל עוד לא מבוצע איזון משאבים לפי חוק זה אין לבן הזוג שטרם התגרש אלא זכות אובליגטורית גרידא בנכסי בן זוגו אותה הוא רשאי לממש בסיום הקשר הזוגי. אולם גם בהנחה שיש לבן הזוג זכות מעין קניינית בנכס של בן זוגו, הרי שהשיתוף הוא גם בחובות הרובץ על הנכס, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר (פס"ד עליון 14.3.07 ע"א 11550/04). 144

תחרות בין עיקול מוקדם על זכויות החייב בעזבון אימו לבין המחאה מאוחרת של הזכויות לאשת החייב בהסכם ממון

נפסק לטובת המעקל (החלטה עליון 30.4.06 3498/06) 41

תחרות בין בעל זכות שביושר מוקדמת לבין מעקל ו/או ממשכן מאוחר

במסגרת דיון לצורכי צו מניעה זמני, עד להכרעה בתביעה לסעד ההצהרתי של בעל הזכות שביושר, נפסק שיש לתת צו מניעה, למרות קלישות סיכויי התביעה בנסיבות התיק (החלטה עליון 23.3.06 11588/05). 42

תחרות בין קיזוז מוקדם לבין עיקול מאוחר

נפסק כי הקיזוז גובר, שכן הוא קיבל תוקף ראשון בזמן (מתן התוקף לקיזוז הוא במועד מסירת הודעת העיקול) (פס"ד מחוזי ת"א 19.6.06 ע"א 2655/04). 63

תחרות על דמי שכירות מנכס בין כונס נכסים לנכס שמושכן במשכנתא לבין עיקול זמני

אושרה החלטת ראש הוצל"פ לדחות בקשת הכונס והבנק הממשכן להורות על העברת דמי שכירות להם זכאי הבנק ע"פ תנאי המשכנתא, וזאת לאור עיקול זמני שהוטל לטובת הבנק אצל שוכרי הנכס, במסגרת תביעה משפטית שעדיין מתנהלת. (פס"ד מחוזי 25.7.06 בר"ע 2273/04). 72

תחרות בין עיקול בהוצל"פ על זכויות שביושר של חייב בזכויות חכירה בנכס מקרקעין לבין זכותה של אשת החייב כבעלת הזכויות הרשומות בזכויות החכירה

הוצהר בפסה"ד כי כל זכויות החכירה שייכות בפועל רק לחייב, ואילו לאשתו, בעלת הזכויות הרשומות, אין כל זכויות. זאת, לאחר שנקבעו ממצאים עובדתיים לפיהם הנכס הוברח למעשה ע"י החייב. יודגש, כי בית המשפט פוסק שלאשת החייב אין כל זכות, מאחר שהיא עדיין נשואה לחייב ומאחר שלפי חוק יחסי ממון אין ייחוס זכויות בין בני זוג כל עוד לא פוקעים הנישואים (וזאת בניגוד למצב המשפטי הנוהג ע"פ הלכת השיתוף) (פס"ד מחוזי ת"א 27.7.06 ה"פ 321/06). 73

סידור יצירתי שבו בית המשפט מחייב זוכה לשתף פעולה עם חייב, לצורך פירעון החוב בדרך של לקיחת הלוואה ע"י החייב, שתובטח במשכנתא

פס"ד שניתן בנסיבות מיוחדות, שקובע סידור יצירתי וצודק, שבאמצעותו כולם נהנים: חוב ההוצל"פ ייפרע, והחייבת תהפוך לבעלת הזכות הרשומה בדירה (פס"ד מחוזי ת"א 31.7.06 ה"פ 510/05). 76

תחרות ע"פ "תקנת השוק" בסעיף 5 לחוק המשכון, בין בעלים מוקדם של רכב לבין ממשכן מאוחר של הרכב

נפסק לטובת בעל הרכב, לאחר שנפסק (באופן מחמיר מדי לטעמי עם הבנק הממשכן) כי לא התקיים בבנק ההמשכן תנאי תקנת השוק של תום לב וכן לא התקיים התנאי לפיו הנכס שמושכן היה בחזקתו של הממשכן (הממשכנת במקרה שנדון היה לקוחה של הבנק, שרימתה אותו והציגה רכב מזויף) ((פס"ד שלום ת"א 10.12.06 60467/04). 95

ע"פ הדין הישראלי קיימות שתי מערכות דינים לבחינת מקרה של תחרות בין זכויות: תקנת השוק וכן תחרות בין זכויות (עסקאות נוגדות)

הצגת הדברים באופן מפורט (פס"ד מחוזי ת"א 11.1.07 ה"פ 673/04). 133

תום לב אובייקטיבי הנדרש במיוחד מבנק ובמיוחד ביחס לדירת מגורים

הצגת הדברים באופן מפורט (פס"ד מחוזי ת"א 11.1.07 ה"פ 673/04). 133

תחרות בין זכות מחזיקה להשבת דירה לידיה לבין זכות של בנק בעל משכון

נפסק לטובת המחזיקה, לאור נסיבות המקרה המיוחדות שבהן אולצה המחזיקה בכפיה ובאיומים למכור זכויותיה בדירה, תוך בחינת כל ההסדרים המשפטיים האפשריים ותוך קביעה שהבנק היה חסר תום לב באופן אובייקטיבי, בכך שגרם לתאונה המשפטית, בכך שלא הקפיד לבדוק לעומק יותר נסח הרישום ומעמד הדיירת בנכס (פס"ד מחוזי ת"א 11.1.07 ה"פ 673/04). 133

תחרות בין משכון מוקדם (על זכויות רוכשי נכס מאת חברה משכנת על קרקע לפיתוח של מינהל מקרקעי ישראל) לבין עיכבון מאוחר

נפסק כי העיכבון גובר. מדובר בסיטואציה שבה רוכשי דירה מחברה משכנת מישכנו את זכויותיהם ע"פ הסכם הרכישה לבנק שנתן להם הלוואה. לאחר המישכון, הפרו הרוכשים, הן את חובתם לשלם לבנק את ההלוואה והן את חובתם לשלם לחברה המשכנת את יתרת ההלוואה (החוב הכספי לחברה המשכנת היה קטן יותר). הבנק פתח תיק הוצל"פ ומונה כונס נכסים שמכר הנכס לצד ג' תמים, ובשלב זה סרבה החברה המשכנת לרשום העברת הזכויות ע"ש צד ג', בטענה שבידיה של החברה המשכנת מצויה זכות עיכבון ביחס לזכות הרוכשים המקוריים (החייבים) להירשם אצלה כבעלי הזכויות. נפסק כי אכן קיימת כאן זכות עיכבון, ביחס לזכויות הרישום, למרות שהחזקה הפיסית בדירה נמסרה (לפנים משורת הדין) זה מכבר לרוכשים המקוריים (החלטה מחוזי ירושלים 23.5.06 בש"א 5992/04, פש"ר 769/03). 19

תחרות בין שעבוד ספציפי מוקדם (על עגורן) לבין עכבון מאוחר ו/או לבין משכון מופקד מאוחר

נפסק, כי המועד שבו התגבשה זכות העיכבון הוא המועד שבו התקיים התנאי המתלה בהסכם, ולא מועד ההסכם (כאשר מועד התקיימות התנאי המתלה היה מאוחר למועד השעבוד). אובחנה הילכת העליון של רשות שדות התעופה לעניין עדיפות עיכבון על משכון, לאחר שנפסק שלא התקיימו כאן יסודות ההלכה (הסכם קבלנות+השבחת הנכס). נדחתה טענת משכון מופקד, לאחר שנקבע כי לא התקיים תנאי החזקת הנכס (החלטה מחוזי חיפה בש"א 5344/05, פש"ר 342/03). 50

תחרות בין הוצאות פירוק לבין נושים מובטחים

פס"ד החושף מחלוקת פוסקים בעליון בשאלת מעמד הוצאות פירוק של מפרק זמני לחברה, שמונה לאחר שמונה לאותה חברה כבר כונס נכסים. (החלטה עליון 23.10.05 דנ"א 6639/05). 49

תחרות בין כונס נכסים (על התחייבות להעברת זכויות במקרקעין) לבין נותן מתנה (מחצית מהזכויות) שמבקש לחזור בו מהמתנה

נפסק, כי אין תוקף לחזרה מהמתנה, ממגוון נימוקים, ביניהם חוסר תום לב של נותן ומקבל המתנה (ניסו בחזרה זו מהמתנה להערים על כונס הכנסים ולסכל את מימוש הנכס). בימ"ש מתייחס לתופעה הרווחת בישראל, לפיה הרבה עיסקאות לא נגמרות ברישום בטאבו (אלא רק במינהל מקרקעי ישראל ו/או עמידר ו/או חברה משכנת), וכן לכשלים שנוצרים מתופעה זו (פס"ד שלום רחובות 4.2.07 ה"פ 112/06). 55

תחרות בין בנק בעל שעבוד צף בין צד שלישי שרכש מהחברה החייבת כל נכסיה בניגוד לתניה הרשומה המגבילה את הסחרות בנכסים

בית המשפט מנתח באופן מקיף ואנליטי את הדינים הנוגעים לשעבוד צף, לרבות מהותה וכוחה של תניה מגבילה רשומה כלפי צדדים שלישיים. בית המשפט מחזיר הדיון למחוזי לצורך הכרעה בשאלה האם השעבוד הצף התגבש במקרה המיוחד הנדון (לא התקיימה כאן אף אחת מהדרכים הרגילות להתגבשות השעבוד הצף, אך בית המשפט רומז שיהיה מוכן לראות גם בנסיבות של הפסקה מוחלטת של פעילות עסקית של החברה החייבת משום גיבוש), שכן לצורך הסעד המבוקש ע"י הבנק (קבלת כספים של החייבת המוחזקים אצל צד שלישי) דרושה קביעה מקדמית כי השעבוד הצף כבר התגבש (פס"ד עליון 22.6.05 ע"א 10907/03) 59

תחרות בין מישכון מוקדם לבין עסקה בניגוד למישכון (שוכר מאוחר)

נפסק לטובת בעל המשכון, הן לפי סעיף 4 לחוק המשכון, הן לפי סעיף 9 לחוק המקרקעין והן לפי סעיף 12 לחוק המיטלטלין (פס"ד מחוזי חיפה 27.2.07 ה"פ 172/04). 142

תחרות בין משכון על נכס ספציפי בפרויקט בניה לטובת בנק למשכנתאות לבין משכון על כל נכסי הפרויקט לטובת הבנק המלווה את הפרויקט

נקבע שהמשכון הראשון נדחה מפני המשכון האחרון (פס"ד עליון 12.12.07 ע"א 4757/05) 207

תחרות בין משכנתא מוקדמת לבין דיירות מוגנת מאוחרת

נפסק, כי עסקת הדיירות המוגנת המאוחרת אינה תקפה כלפי הבנק בעל המשכנתא המוקדמת,נוכח הוראות סעיף 85 לחוק המקרקעין והוראות שטר המשכנתא (פס"ד מחוזי ת"א 20.1.08 ע"א 1661/06). 237

תחרות בין התחייבות מוקדמת ליתן מתנה לבין עיקול מאוחר

נפסק כי העיקול המאוחר גובר, תוך קביעה שההלכה בעניין אהרונוב (ע"א 189/95 בנק אוצר החייל נ' אהרונוב) לא חלה על התחייבות למתנה. נקבע כך, תוך עמידה על הרציונאל של הלכת אהרונוב, שהוא רציונאל של מתן תוקף מחייב לאינטרס ההסמכות של רוכש הנכס בעסקה החוזית (עסקה שלא נרשמה, וגם הערת אזהרה לא נרשמה וגם התמורה לא הושלמה), אינטרס שברגיל לא קיים אצל מקבל מתנה (להוציא מקרים חריגים, שבהם כן ניתן יהיה להחליט את הלכת אהרונוב) (פס"ד עליון 24.2.08 ע"א 11502/05). 243

תחרות בין נושה שנרשמה הערת אזהרה לטובתו לבין נושים אחרים של החייב

בית המשפט מנתח את הוראות הדין (בעיקר סעיפים 126 ו-127 לחוק המקרקעין, העוסקים בהערת אזהרה ובתוצאותיה), כפי שפורשו בהלכה הפסוקה (פס"ד עליון בע"א 261/88 וכן פס"ד מחוזי ה"פ 4225/05), וקובע, כי תוצאת הנשייה המובטחת המוקנית לפי סעיף 127(ב) לחוק המקרקעין לזכאי על פי הערת אזהרה "מותנית בהוכחת הזכות הנובעת מההתחייבות נשוא ההערה ובכך שזוהי הערה לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין" (ולא לפי סעיפים 128, 129, 130 לחוק המקרקעין). במקרה זה נפסק שהתובע, הנושה בעל הערת האזהרה, לא הוכיח מהי הזכות נשוא ההתחייבות שבגינה נרשמה הערת האזהרה, ולחילופין, במידה שמדובר בהערת אזהרה להבטחת חוב כספי (להבדיל מהבטחת עיסקה במקרקעין), הרי שלא חלה הגנת הנשיה המובטחת שבסעיף 127(ב) לחוק. התוצאה הסופית בפסה"ד היא שהתביעה נדחתה, במובן זה שאין לבעל ההערה כל עדיפות בנשיה על פני הנושים הרגילים (פס"ד מיום 6.11.08 של בימ"ש שלום ת"א ב-ה"פ 201028/07 איציק סימן טוב נ' רועי קורץ, עו"ד). 321