הוצאה לפועל | כינוס נכסים בהוצאה לפועל | הוצאה לפועל - טפסים | מידע שימושי | אודות האתר | צור קשר | רפורמה בהוצאה לפועל


מה אתה מחפש?

 

 

כינוס נכסים בהוצאה לפועל

 

דף הבית > כינוס נכסים בהוצאה לפועל > סמכויותיו וחובותיו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל

סמכויותיו וחובותיו של כונס נכסים בהוצאה לפועל

סמכויותיו של ראש ההוצל"פ שמכוחן הוא נותן הוראות לכונס

סמכותו של ראש ההוצל"פ ע"פ סעיף 53 לחוק ההוצל"פ מוגבלת למינוי נכס מסוים בלבד של החייב (להבדיל מכלל נכסיו). הסמכויות אותן מוסמך ראש ההוצל"פ להעניק לכונס נכסים על פי סעיף 54 לחוק ההוצל"פ מוגבלות לאלו הנקובות במפורש בסעיף 54, וכך למשל אין לראש ההוצל"פ סמכות לחפש ולאתר נכסים שהוסתרו ע"י החייב, והנכס שלמימושו מתמנה הכונס חייב להיות, הן בודד ומסוים והן קיים ומאותר (פס"ד עליון 19.6.95 ע"א 447/92). 75

כונס הנכסים כפוף להוראות ראש ההוצאה לפועל ולא להוראות הסכם המשכנתא

אושררה בעליון קביעתו של המחוזי, לפיה משממונה כונס נכסים בהוצאה לפועל למימוש משכנתא, סמכויותיו ניתנות לו ע"י ראש ההוצל"פ, ומאותו שלב אין הוראות הסכם המשכנא מדריכות אותו, כי אם הוראות ראש ההוצל"פ. באותו מקרה נפסק, כי הוראת הסכם משכנתא בדבר צורך בקבלת הסכמת הבנק בעל המשכנתא להשכרת הנכס לא חלה, והוראות ראש ההוצל"פ, ע"פ שיקול דעתו ובהתאם לדין ולצורכי המימוש, הן הקובעות לגבי הכונס (החלטה עליון 26.4.06 רע"א 11878/05). 46

חובותיו של כונס הנכסים כלפי ראש ההוצאה לפועל, כלפי שאר הנושים וכלפי צדדים נוספים להליך

על מהות הפיקוח של ראש ההוצאה לפועל על פעולות כונס הנכסים

ערובה שעל כונס נכסים להמציא עם מינויו

פסק דין הדן באופן מקיף ומעמיק בסוגיה, ומשיב על השאלות: האם ומדוע על כונס נכסים להמציא ערובה/בטוחה? מהו סוג הבטוחה/ערובה המתאים? האם יש לחייב כונס להמציא ערבות בנקאית או ערבות של הבנק הזוכה? בימ"ש מבטל החלטת ראש ההוצל"פ ופוסק שברגיל (בתיקי מימוש פשוטים וסטנדרטיים) די בהמצאת התחייבות עצמית של כונס הנכסים (שמשמעותה היא בעיקר טקסית, בעידן זה שבו לכל כונס נכסים אמור להיות ביטוח אחריות מקצועית) (פס"ד מחוזי חיפה 31.10.06 בר"ע 689/06). 8

פתיחת הליך משפטי על ידי כונס נכסים מצריכה אישור מוקדם של ראש ההוצאה לפועל

בימ"ש אינו מתיר לכונס נכסים (שהחליף כונס קודם בתיק ההוצאה לפועל) להחליף את הכונס התובע בהליך בבית המשפט, וזאת מאחר שהכונס שמבקש ההחלפה כאמור לא קיבל אישור מוקדם לכך מראש ההוצאה לפועל, ולפי בימ"ש מחייב הדין קבלת אישור מוקדם כזה כתנאי להגשת תביעה משפטית ע"י הכונס, בתפקידו ככונס (החלטה שלום ב"ש 11.3.08 ת"א 5358/02). 246

הגשת תביעה משפטית נגד כונס לא מחייבת נטילת רשות מוקדמת לכך מהערכאה שמינתה את הכונס

חיובו של כונס נכסים בהוצאות אישיות