הוצאה לפועל | כינוס נכסים בהוצאה לפועל | הוצאה לפועל - טפסים | מידע שימושי | אודות האתר | צור קשר | רפורמה בהוצאה לפועל


מה אתה מחפש?

 

 הוצאה לפועל - מפתח עניינים

 
הוצאה לפועל - דף הבית > הוצאה לפועל > עיקול - כללי

עיקול - כללי

מהו עיקול

מטרת העיקול

מטרת העיקול היא להבטיח פירעון החוב לידי הזוכה-המעקל, והחשש מפני סיכול מטרה זו הוא שמנחה את בתי המשפט בבואם לפרש צווי עיקול ולקבוע את פעולתם. (פסק דין עליון 23.8.89 ע"א 533/87). 2

חל איסור על עיקול שכל מטרתו היא הפעלת לחץ על החייב, והעיקול חסר תועלת כלכלית

פסק דין חשוב שקובע כך (פסק דין מחוזי חיפה 10.7.07 ע"א 3470/06 ). 167

על ההבדל בין עיקול בהוצאה לפועל לבין עיקול זמני

דו"ח עיקול כ"תעודה ציבורית"

פרשנותו של צו עיקול

יש להעניק לצו עיקול פרשנות תכליתית (פסק דין מחוזי ת"א 9.10.05 ע"א 2724/03). 133

פגיעת העיקול בזכות הקניין

שומה עלינו לזכור, כי העיקול פוגע קשות בזכות הקניין של בעל הנכסים ומונע ממנו שימוש והנאה בנכסים השייכים לו בדין. פגיעה זו, המכבידה על החייב, קשה היא עוד יותר כאשר מדובר בצד שלישי, אשא אינו מעורב ישירות בסיכסוך שבין הצדדים. בפסק הדין אושררה קבלת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל, כך שהוחלט בערעור לצמצם את סכום העיקול, בנסיבות התיק (החלטה עליון 30.10.06 5509/06). 27

עיקול נכס בעל מאפיינים אישיים

עיקול כלל נכסי החייב בידי צד שלישי

צד שלישי, שעל נכסיו מוטל עיקול, קונה בכך מעמד בהליך ההוצאה לפועל

פיצול בין עיקול ברישום לבין הוצאה של מיטלטלין

עיקול ברישום של מיטלטלין

עיקול בשטר

מעמדה של כתובת החייב הרשומה בלשכת ההוצאה לפועל לצורך עיקול מיטלטלין

עיקול רכב ע"פ מספר תעודת זהות בלבד של החייב

עיקול עצמי (כאשר המעקל הוא גם החייב)

עיקול רכב שלא רשום במשרד הרישוי על שם החייב (הברחת נכסים)

עיקול שכר עבודה

עיקול זכות של החייב ביחס לנכס הרשום אצל מינהל מקרקעי ישראל (ולא בלשכת רישום המקרקעין)

עיקול זכות לדיירות מוגנת בנכס מקרקעין (זכות מול מנהל מקרקעי ישראל ו/או עמידר)

בחינת הסוגיה, הצגת הקושי והצגת פתרונות יצירתיים בפסיקה (פסק דין מחוזי ת"א 7.12.06 ע"א 2767/04). 86

על הדמיון בין עיקול בהוצאה לפועל לבין עיקול ע"פ פקודת המסים (גביה)

טענה לפיה אין לחייב זכויות בנכס המעוקל בידי צד שלישי, צריכה להיטען ע"י צד שלישי, ולא ע"י החייב

כך נפסק. (פסק דין מחוזי 30.3.06 בר"ע 3110/05). 54

אין לחייב זכות בדין לפדות ולבטל עיקול שהוטל על נכס מקרקעין שלו

נדחתה בקשת חייב לפדות ולבטל עיקולים שהוטלו על נכס מקרקעין שלו ע"י נושים שונים. נפסק שאין זכות שבדין כזאת. נפסק שסכום הפדיון המוצע לא שווה למלוא סכומי החוב. התקבלו נימוקי המעקלים בדבר חיוניות הותרת העיקולים על כנם (על הנכס רובצת גם משכנתא) ונפסק כי בקשת החייב נעשתה בחוסר תום לב ומתוך מטרה להונות את המעקלים (פסק דין מחוזי חיפה 6.12.06 ה"פ 160/05). 85

פדיון מיטלטלין בתיק הוצאה לפועל ששיכים לחייב ולבת זוגו – מה נפקותו? האם מהווה מכר ע"י רשות? האם מחסן המיטלטלין מהליכי עיקול ע"י נושים אחרים?

מימוש עיקול מיטלטלין ששייכים לחייב + לבת זוגו לפי הילכת השיתוף

ביטול עיקול

ראוי לתת לזוכה זכות תגובה על בקשת חייב לביטול עיקול, במיוחד כך כאשר מדובר בחייב שלא מילא חובותיו ערב הגשת הבקשה (החלטה מחוזי נצרת 5.9.07 בר"ע 1151/07). 234

המרת עיקול בערובה אחרת

אחריות לנזק שנגרם למיטלטלין שעוקלו כדין

הטלת וביטול עיקולים על מקורות הכנסה של חייב, בזיקה לצו תשלומים שנקבע לו

אומץ "עקרון ההדדיות", לפיו כאשר ראש ההוצאה לפועל קובע את שיעורו של צו תשלומים על יסוד מקור הכנסה מסוים, אין הצדקה להטלת עיקול על אותו מקור, אלא אם ניתן להצביע על שינוי בנסיבות שעל בסיסן הוצא הצו. כאשר מדובר בכמה מקורות הכנסה, יש לבחון היטב ועובדתית האם ביטול העיקול נחוץ לגבי כולם (פסק דין מחוזי ירושלים 14.11.06 בר"ע 2267/06). 36