הוצאה לפועל | כינוס נכסים בהוצאה לפועל | הוצאה לפועל - טפסים | מידע שימושי | אודות האתר | צור קשר | רפורמה בהוצאה לפועל


מה אתה מחפש?

 

 הוצאה לפועל - מפתח עניינים

 
הוצאה לפועל - דף הבית > הוצאה לפועל > מסירת מידע על ידי רשם המקרקעין

מסירת מידע על ידי רשם המקרקעין

ביום 26.6.07 ניתן ע"י השופט אורי גורן, נשיא בית המשפט המחוזי בת"א, "צו עיכוב פעולות" המונע המשך הוצאת צווי ראשי ההוצאה לפועל לפיהם חויב רשם המקרעין להמציא "תעודה ציבורית" בדבר פרטי זכויות חייבים במקרקעין ע"פ מס' זהות בלבד של החייב. רשם המקרקעין התנגד להחלטות ראשי ההוצאה לפועל מטעם של אי-חוקיות החלטות ראשי ההוצאה לפועל (טען שהוצאו בניגוד להוראות חוק ההוצאה לפועל, בהיעדר כתב ויתור על סודיות ותוך פגיעה בפרטיות החייב) ומטעם של מחלוקת לגבי עלות השירות שניתן ע"י רשם המקרעין – 178 + 177