הוצאה לפועל | כינוס נכסים בהוצאה לפועל | הוצאה לפועל - טפסים | מידע שימושי | אודות האתר | צור קשר | רפורמה בהוצאה לפועל


מה אתה מחפש?

 

 הוצאה לפועל - מפתח עניינים

 
הוצאה לפועל - דף הבית > הוצאה לפועל > מאסר חייבים

מאסר חייבים

לא ניתן לאסור בטרם נמסרה ההתראה החוקית וטרם חלפה תקופת ההתראה החוקית

הצגת החיקוקים הרלוונטיים. (פסק דין מחוזי 5.7.06 בר"ע 1077/05). 67

שאלת סמכות ראש ההוצאה לפועל להוציא פקודת מאסר מבלי לקיים חקירת יכולת

בעקבות בג"ץ 5304/92 עמותת פר"ח נ' שר המשפטים, פ"ד מ"ז (4) 715, נפסק שבבג"צ פרח נפסק כבר שראש ההוצאה לפועל אינו מוסמך להוציא פקודת מאסר נגד חייב, מבלי שהחייב יובא בפניו למען יתברר לו אם אכן החייב הוא בעל יכולת ובעל רכוש לשלם את החוב, או משתמט לעשות כן ואין דרך אחרת לאלצו לשלם את החוב ולגלות את רכושו אלא באמצעות צו מאסר (פסק דין מחוזי חיפה 15.6.06 בר"ע 493/06 וכן רע"א לעליון על פסק הדין החלטה עליון 9.7.06 רע"א 5269/06). 7

קביעת צו תשלומים במעמד הבאת החייב בצו מאסר

ביהמ"ש מבטל החלטת רשם ההוצאה לפועל שהפחיתה במעמד הבאת חייב בצו מאסר את צו התשלומים מ- 1,000 ₪ ל- 250 ₪. נפסק, כי ספק אם לאור לשון סעיף 70(ד) לחוק ההוצאה לפועל קיימת כלל סמכות הפחתה כזו, וכי, גם אם אכן קיימת סמכות כזו, מן הראוי להימנע מהפעלתה במקרים שבהם נקבע צו תשלומים קודם בחקירת יכולת, והכל גם בשים לב לעובדה שהזוכה לא נוכח בדיון שבו מתקבלת ההחלטה (שכן עפ"י הדין והפרקטיקה, זוכים אינם מוזמנים לדיון שבו מובא חייב בפני רשם ההוצאה לפועל בעקבות צו מאסר) (רע"צ 20833-12-09 (שלום ת"א) קרנית נ' בן עמרם (טרם פורסם, 15.3.10)). 613

סמכות ראש ההוצאה לפועל להפחית סכום פקודת המאסר

בימ"ש דוחה ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל שהפחיתה סכום פדיון המאסר, באופן שבו החייב שוחרר כנגד תשלום 1,000 ₪ כאשר סכום הפקודה היה 3,188 ₪, וכל זאת כאשר חוב הפיגורים היה גדול יותר והחייב ממשיך להפר הצו. בימ"ש התרשם מטענת החייב שאינו יכול לשלם הצו הגדול (3,000 ₪ לחודש) נוכח שינוי נסיבות נטען. יחד עם זאת, בימ"ש קובע של ראש ההוצאה לפועל לנמק, ולו בקצרה, ההחלטה לשחרר החייב כנגד סכום מופחת, לאור העובדה שהזוכה אינו נוכח בדיון וכדי להבין מדוע בוצעה ההפחתה (החלטה מחוזי נצרת 9.7.07 בר"ע 1113/07). 198