הוצאה לפועל | כינוס נכסים בהוצאה לפועל | הוצאה לפועל - טפסים | מידע שימושי | אודות האתר | צור קשר | רפורמה בהוצאה לפועל


מה אתה מחפש?

 

 הוצאה לפועל - מפתח עניינים

 
הוצאה לפועל - דף הבית > הוצאה לפועל > בקשת הבהרת פסק דין

בקשת הבהרת פסק דין

כאשר ראש ההוצאה לפועל סבור שפסק הדין טעון הבהרה נתונה לו סמכות לפנות בבקשת הבהרה

כך נפסק, תוך פירוש סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל (החלטה עליון 12.7.06 רע"א 1557/06). 31

בעל דין אינו רשאי לפנות ישירות לבית המשפט בבקשת הבהרה, אך הוא רשאי לנסות לשכנע את ראש ההוצאה לפועל שפסק הדין טעון הבהרה

הפניה בבקשת הבהרה יכולה להיעשות גם לבימ"ש שנתן פס"ד שמשנה את פסק הדין המבוצע בתיק (ולא רק לבימ"ש שנתן את פסק הדין המבוצע)

מעמדה של החלטה המבהירה פס"ד – כמעמד פסה"ד (לצורכי ערעור)

על ההבדל שבין פרשנות פס"ד לצורך הבנתו וביצועו לבין קריאת הוראות לתוכו שאינן בסמכות ראש ההוצאה לפועל

החלטת בית משפט בבקשת הבהרה שמוגשת לה ע"י בעל הדין עצמו בטלה מחוסר סמכות

לבית המשפט המחוזי בערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל יש סמכות להורות לראש ההוצאה לפועל לפנות בבקשת הבהרה, אפילו סבור ראש ההוצאה לפועל שפסק הדין אינו טעון הבהרה

דוגמאות לפסקי דין הטעונים הבהרה

ניתן לבקש הבהרה רק ביחס לפסה"ד המבוצע בתיק ההוצאה לפועל, ולא ביחס להחלטה שיפוטית אחרת, גם אם היא רלוונטית ואף סותרת פסה"ד המבוצע

פסק דין שאינו ניתן לביצוע עקב היותו הצהרתי, אינו מתאים להבהרה

פסק דין פשרה הקובע שהחייב יישלם המיסים שיחולו, אם יחולו, ללא נקיבה בסכום מפורש

אושרה החלטת ראש הוצאה לפועל לדחות טענת חייב לפיה פסק הדין הינו הצהרתי ולא ניתן לביצוע. נפסק, תוך בחינת הפסיקה והספרות, כי, המנגנון שנקבע בפסק הדין הוא ברור ואכיף בהוצאה לפועל, כאשר המצאת אישור/דרישת שלטונות המס די בה כדי לקבוע את שיעור המס. (פסק דין מחוזי נצרת 22.8.06 בר"ע 1054/06). 78

לא ניתן להוסיף בדיעבד לנוסח פסק דין הוראות בדבר ניכוי מס במקור ועיקולים

כאשר בית המשפט לא התבקש לפני מתן פסק הדין להתייחס לנושא ניכוי מס במקור ונושא עיקולים שהוטלו, ולכן גם לא התייחס לנושאים אלו בפסק הדין, לא ניתן לבקש בדיעבד מבית המשפט להכניס לפסק הדין הוראות לגבי נושאים אלו. ההליך שננקט כאן אינו של הבהרה, אך ניתן להקיש ממנו (החלטה מחוזי חיפה 20.2.07 בש"א 2455/07). 127

בעל דין שלא יכול לנקוט בדרך של סעיף 12 לחוק, יכול לבקש פסק דין הצהרתי

מאוזכרת ההלכה שבנדון (החלטה עליון 18.1.07 רע"א 7711/06). 118