הוצאה לפועל | כינוס נכסים בהוצאה לפועל | הוצאה לפועל - טפסים | מידע שימושי | אודות האתר | צור קשר | רפורמה בהוצאה לפועל


מה אתה מחפש?

 

 הוצאה לפועל - מפתח עניינים

 
הוצאה לפועל - דף הבית > הוצאה לפועל > ביטול או שינוי החלטה על פי תקנה 27 לתקנות ההוצאה לפועל

ביטול או שינוי החלטה על פי תקנה 27 לתקנות ההוצאה לפועל

 

לשון תקנה 27 לתקנות ההוצאה לפועל:

= = = = = =

27. ביטול או שינוי החלטה או צו בלא טיעון נפגע

(א) ראש ההוצאה לפועל רשאי, על פי בקשה שהוגשה לו, לבטל או לשנות החלטה או צו שניתנו בלא שמי שרואה עצמו נפגע טען בפניו בכתב או בעל פה.

(ב) בקשת ביטול או שינוי תוגש בכתב לראש ההוצאה לפועל תוך שבעה ימים מהיום שבו נודע על מתן ההחלטה או הצו למי שרואה עצמו נפגע כאמור.

(ג) ראש ההוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה על הסף ללא שמיעת הצדדים, או לבקש תגובת כל צד מעונין בתיק, או להזמין את הצדדים לטעון בפניו בכתב או בעל פה.

(ד) האמור בתקנה זו אינו חל על החלטה או צו שניתנו מכוח סעיפים 48,25 ,19 או 58 לחוק.

= = = = = =

 

האם תקנה 27 מסמיכה את ראש ההוצאה לפועל ליתן החלטת ביטול או שינוי במעמד צד אחד ובלא שמיעת הצד הנפגע

אופן יישום הוראות תקנה 27